Abonnementstarief zorgkosten pakt niet voor iedereen goed uit

‘Stop de stapeling van zorgkosten’, daarvoor pleitte KBO-PCOB intensief in Den Haag. Dat is deels gelukt, zo blijkt uit een wetsvoorstel. KBO-PCOB steunt het voornemen van het kabinet om tot één vast maandtarief te komen voor zorg en ondersteuning. Maar de uitwerking van dit plan is niet voor iedereen positief. Vooral lagere inkomens komen er slecht vanaf. KBO-PCOB adviseert het kabinet daarom om de zwaktes in het plan te verbeteren.

Het kabinet probeert via een wetswijziging de stapeling van zorgkosten te beteugelen voor mensen die gebruik maken van Wmo- en Wlz-zorg. Voor maatwerkvoorzieningen van de gemeenten, bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding, geldt straks een abonnementstarief van €17,60 per 4 weken. Wie een gemiddeld tot hoog inkomen heeft en van deze voorziening gebruikt maakt, zal inderdaad per maand minder gaan betalen. Daar is KBO-PCOB blij mee.

Maar het voordeel geldt niet voor iedereen. Beschermd wonen, woningaanpassingen en opvang zijn gewoonlijk wél maatwerkvoorzieningen maar worden uitgezonderd van het tarief. Hiervoor gelden straks nog steeds aparte eigen bijdragen.

Waar uitzonderingen komen, zullen uitzonderingen groeien. Directeur Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB vreest dat gemeenten door deze maatregel een maatwerkbenadering al dan niet onbewust los zullen laten. Doordat deze voorzieningen onder het abonnementstarief vallen, is het denkbaar dat sommige gemeenten hun inwoners naar voorzieningen buiten het tarief leiden. Dit scheelt voor die gemeenten inkomsten, maar kan er ook voor zorgen dat voorzieningen niet – of onjuist – worden geleverd.”

1000 euro extra kosten

Nog pijnlijker is de fors hogere bijdrage voor mensen met een Wet langdurige zorg-indicatie (Wlz) die naar een verpleeghuis of een andere Wlz-instelling gaan. Manon Vanderkaa: “Binnen zo’n Wlz-instelling betaal je momenteel zes maanden een lage eigen bijdrage. Door de nieuwe maatregelen betaal je al na vier maanden de hoge eigen bijdrage, dus twee maanden eerder. Voor mensen met alleen een AOW kan dit ruim 1.000 euro aan extra kosten betekenen!”

KBO-PCOB stuurt een reactie op het wetsvoorstel naar minister De Jonge. “Wij waarderen de intentie van het kabinet om de stapeling van zorgkosten terug te dringen. Wij zien echter ook dat de voorgestelde wetswijziging verregaande negatieve effecten kan hebben voor bepaalde groepen senioren. Daarom volgen wij het op de voet en blijven we minister en Tweede Kamer voorzien van gevraagd en ongevraagd advies.”

  • Klik hier om de hele inbreng van KBO-PCOB te lezen