Aantal verkeersdoden daalt, fietsers vaker slachtoffer

Hoewel er een forse afname is van het aantal verkeersdoden zijn in 2020 vooral fietsers verongelukt. Eén derde van alle 610 verkeersslachtoffers is fietser. En van hen gebruikte 32% een e-bike. Mensen van 60 tot 80 jaar zijn het vaakst slachtoffer.

Dit vraagt om extra inspanningen, van ouderen zelf, van overheden en (maatschappelijke) organisaties de komende jaren. Bijvoorbeeld door de infrastructuur voor fietsers veiliger te maken, door het scheiden van snel en langzaam verkeer. Maar zeker ook door te werken aan een veilige fiets. De stabiliteit vergroten en het valgevaar verkleinen zijn enorme uitdagingen. Senioren zouden eerder over moeten stappen naar een veiliger vervoersvorm.  KBO-PCOB onderzoekt of een comfortabele of driewielfiets daar een bijdrage aan kan leveren.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!