Aandacht voor pensioenen en inkomenspositie nabestaanden

De Tweede Kamer sprak woensdag 5 december over pensioenen. KBO-PCOB vroeg voorafgaand aan het debat aandacht voor twee thema’s: het uitblijven van het pensioenakkoord en de inkomenspositie van nabestaanden. Directeur Manon Vanderkaa: “Beide onderwerpen leven sterk onder onze leden en vragen om oplossingen.”

KBO-PCOB hoopt dat de onderhandelingen over het pensioenakkoord snel hervat worden. Drie miljoen gepensioneerden in Nederland zien hun koopkracht al jaren dalen door uitblijvende pensioenindexatie. Werkenden bouwen minder pensioen op en voelen de gevolgen daarvan later. Die gevolgen worden alleen maar groter bij pensioenkortingen in 2020 en 2021.

 

KBO-PCOB vraagt de Tweede Kamer om aan te dringen op het hervatten van de pensioengesprekken. Mocht dit op korte termijn niet tot een doorbraak leiden, dan verzoeken wij de politiek om er alles aan te doen om pensioenkortingen in 2020 en 2021 te voorkomen.

De inkomenspositie van nabestaanden

In mei 2018 schafte het ABP de Anw-compensatie. Dat ging gepaard met veel begrijpelijke onrust (lees meer). KBO-PCOB is benieuwd hoe het er nu voor staat en vraagt de Tweede Kamer om opheldering. Door de sterke versobering van de nabestaandenwet vallen veel nabestaanden terug op het heel sober nabestaandenpensioen. Het Sociaal Cultureel Planbureau constateerde in het een recente publicatie (Armoede in Kaart) dat armoede voor nabestaanden vaak een blijvende situatie is.

KBO-PCOB vraagt ook een reactie van het kabinet op de initiatiefnota Omtzigt-Bruins over het nabestaandenpensioen. Directeur Manon Vanderkaa: “Het is hoog tijd voor een uniforme regeling die een einde maakt aan de schrijnende situaties waarin nabestaanden nu nog veel te vaak in terechtkomen na het overlijden van hun naaste.”

Update 5-12-2018:  Het AO is vandaag niet doorgegaan. Wanneer het nu plaats gaat vinden, is nog niet bekend.