Aandacht voor passende zorg voor senioren

Deze week wordt de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer besproken. Seniorenbonden KBO-PCOB en ANBO hebben de handen ineen geslagen en samen een reactie naar de zorgwoordvoerders van de partijen gestuurd. De kern van de boodschap: zorg voor passende zorg voor senioren.

De coronacrisis heeft de afgelopen jaren een groot beroep gedaan op de zorg. En nog steeds dreigt de zorg voor coronapatiënten de uitgestelde behandelingen en de komende planbare zorg te verdringen. Er zijn capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen en in de thuiszorg. Dit terwijl de vraag naar zorg en ondersteuning alleen maar toeneemt. We zien wachtlijsten ontstaan, maar ook een grotere druk op mantelzorgers. Er is nu een integraal beleid nodig waarin alle aspecten van goede zorg voor senioren samen komen.

Geen loketzorg

Ook al wordt de zorg in Nederland gelukkig nog steeds hoog gewaardeerd, het krijgen van de juiste zorg is wel heel complex geworden. Zodra mensen te maken krijgen met meerdere zorgverleners, verdwalen ze in de verschillende wetten, loketten en zorglagen. Het doolhof wordt niet overzichtelijker ondanks alle goede voornemens. We willen daarom pleiten om nog meer in te zetten op een domeinoverstijgende benadering van de senior die zorg of ondersteuning nodig heeft. Niet het systeem moet leidend zijn, maar de juiste ondersteuning die nodig is om als mens goed te kunnen blijven functioneren.

Langer Thuis: wat nu?

In de afgelopen periode is door het kabinet ingezet op het Pact Ouderenzorg. Met het tekort aan passende (geclusterde) woningen ligt er een  drempel voor senioren om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Vooral als iemand te kampen krijgt met beperkingen door een ziekte als dementie. Er is onvoldoende ondersteuning beschikbaar in de vorm van passende dagbesteding, ondersteuning thuis en ook de casemanager dementie wordt maar beperkt aangeboden.

Er is een visie met bijpassende maatregelen nodig voor de korte termijn. Wat ons betreft kijken we naar regionale visies waarop meerjaren afspraken gebaseerd kunnen worden tussen de verschillende zorgaanbieders. Het doel is een goede zorgketen van eerstelijnszorg, zorg in de tweedelijns en ondersteuning als mensen weer terug gaan naar huis. Dat betekent afstemming in de keten van eerstelijns zorgaanbieders samen met ziekenhuizen en zorgorganisaties.

Verpleeghuizen

We krijgen signalen dat de verpleeghuizen kampen met een capaciteitsprobleem; de wachtlijsten lopen op. Dat maakt dat steeds meer mensen met zwaardere zorglast thuis zijn, met als gevolg veel druk op de eerstelijns en de mantelzorgers. Tegelijkertijd constateren we dat veel senioren het inschrijven voor een verpleeghuis uitstellen en langer dan nodig in het eigen huis blijven wonen, met onvoldoende hulp. Het verpleeghuis kampt helaas en ten onrechte met een slecht imago. Daarom pleiten KBO-PCOB en de ANBO voor:

  • Een  uitbreiding van eerstelijnsverblijf bedden in de wijk
  • Meer tussenvormen tussen thuis en verpleeghuis
  • Meer capaciteit in de verpleeghuizen
  • Een reset van het imago van het verpleeghuis

We gaan vanzelfsprekend ook het debat volgen. Wordt vervolgd.

–> Lees hier de KamerbriefOpen dit document met ReadSpeaker docReader

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!