Aandacht voor armoede en werkloosheid vijftigers en zestigers

Mensen tussen de 55 en 66 jaar lopen het grootste risico op langdurige armoede. Dit heeft meestal te maken met werkloosheid. Dit dringt nog lang niet door tot de politiek. Laat staan dat er al voldoende stevige oplossingen staan voor dit probleem. De Tweede Kamer debatteerde over werk en armoede en nam de inbreng van KBO-PCOB daarin mee.

Wie werkloos raakt na zijn of haar 55e, heeft zelfs in de huidige economie weinig kans om blijvend aan het werk te komen. Weliswaar stijgt het aantal oudere werkenden, uitzendkrachten en zelfstandigen, maar het aantal ouderen in de bijstand zit helaas ook nog steeds in de lift. En de oudste groep werkzoekenden vormt inmiddels zowat de helft van de uitkeringsgerechtigden. Dan liggen armoede en schulden op de loer.

Financieel fit blijven

KBO-PCOB houdt zich intensief bezig met de verbetering van de inkomens- en arbeidsmarktpositie van 55-plussers. We weten uit eigen onderzoek en ervaringsverhalen vanuit de achterban, dat kosten zich ook ná pensionering opstapelen. Zeker bij een afnemende gezondheid. Het is dan ook van het grootst mogelijke belang dat iedereen financieel fit de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast tasten werkloosheid en geldzorgen je welzijn en waardigheid aan. KBO-PCOB wil dan ook dat iedereen die wil werken, kan werken. En dat iedereen recht blijft hebben op een fatsoenlijk inkomen en een vangnet tegen armoede.

Klein succes

De Tweede Kamer heeft met succes aangedrongen op het in stand houden van de huidige regeling IOW (inkomensondersteuning oudere werklozen), een punt waar KBO-PCOB al jaren om vraagt. Minister Koolmees deed een toezegging aan Kamerlid Chris Stoffer (SGP) tot verlenging van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW). Het wetsvoorstel daartoe komt voor de zomer naar de Tweede Kamer. In de woorden van de minister, die wij van harte onderschrijven: “Hiermee wordt de inkomenszekerheid van oudere werklozen vergroot en het vangnet voor deze groep uitgebreid.”

Geen extra beleid

Andere zaken waar de Kamerleden om vroegen, met input van KBO-PCOB, haalden het helaas niet. Zo komt er helaas geen scholing voor 55-plussers in de WW, geen extra investering in scholing van oudere werknemers (en bijbehorend gunstig belastingvoordeel) en wordt ook geen extra beleid gemaakt om ouderen aan het werk en uit te schulden te krijgen. Natuurlijk blijft KBO-PCOB dit agenderen bij de politiek.

 

  • Lees hier de brief van KBO-PCOB over armoede en schulden
  • Lees hier de brief van KBO-PCOB over arbeidsmarktbeleid 55+