Aandacht en hulp ouderenmishandeling blijft nodig

Vier procent van de ouderen boven 65 jaar had in 2016 te maken met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM.

In een eerste reactie op de cijfers zegt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB,  te schrikken van het hoge aantal:  “De afgelopen jaren is hard gewerkt om het taboe ouderenmishandeling te doorbreken en ouderen actief meer weerbaar te maken. Maar we hebben nog wel wat te doen.  Als we deze cijfers immers doorvertalen naar de totale groep 65-plussers komt dit neer op meer dan 125.000 mensen. Waardig ouder worden is ook thuis veilig ouder worden. Ouderenmishandeling moet aandacht krijgen binnen het Pact Ouderenzorg en vraagt om een vervolgaanpak met impact.  En het moet geagendeerd worden door de colleges van Burgemeester en Wethouders na 21 maart. Lokaal kan ook veel gebeuren.”

In het onderzoek is onder alle 65-plussers nagevraagd of zij de afgelopen 12 maanden te maken hebben gehad met een aantal nare gebeurtenissen in de thuissituatie. 4% gaf aan afgelopen jaar in de thuissituatie te zijn beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden (psychisch geweld). Verder gaf 0,3 procent van de ouderen  aan lichamelijk geweld te hebben ondervonden. Ook gaf 0,3 procent van de ondervraagde ouderen aan dat ze slachtoffer is geweest van ongewenste seksuele benadering.  Ruim een half procent van de ouderen gaf aan zich in de persoonlijke verzorging verwaarloosd te voelen en ruim 1 procent is financieel benadeeld