Aan het werk voor ouderen

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de schrijnende arbeidsmarktproblematiek in de zorg. De huidige personeelstekorten raken vele ouderen die wijkverpleging, verpleeghuis- of ziekenhuiszorg nodig hebben. Een oplossing is snel nodig. Want voldoende beroepskrachten zijn cruciaal voor voldoende, goede zorg.

Personeelstekort op vele fronten

Voor een aantal beroepen in de zorg is het heel moeilijk om genoeg mensen te vinden. Dit geldt met name voor wijkverpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen in de acute zorg. Maar ook verpleeghuizen geven aan moeilijk vervulbare vacatures te hebben voor zowel verpleegkundigen als verzorgenden. Voor de komende jaren is het de verwachting dat het moeilijk blijft om voldoende geschikt personeel te vinden. Een punt van grote zorg!

Arbeidsmarktproblematiek

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in de sector ‘zorg en welzijn’ met bijna 200.000 personen. Als er nu niets extra’s wordt gedaan, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot 125 duizend personen. Dit schrikbeeld vraagt om een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor deze sector. Waaronder mensen die eerder in de zorg werkzaam waren, de zogenaamde herintreders, of mensen uit andere sectoren en branches binnen zorg en welzijn waarvoor momenteel minder werk is.

Inzet KBO-PCOB

Wat volgens KBO-PCOB nodig is, is een breed pallet aan maatregelen om de arbeidsproblematiek in de zorg op te lossen. In totaal is voor deze kabinetsperiode 320 miljoen euro gereserveerd voor onder meer nieuwe instroom en om- en bijscholing van medewerkers in de zorg. Daarbij roept KBO-PCOB op om vooral ook een appèl te doen op 50-plussers die nu thuis zitten en een baan zoeken. Een waardevolle stap naar het benutten van de expertise en ervaring van senioren die momenteel moeilijk aan een baan komen.

Maak werk aantrekkelijker

De oplossingen liggen volgens KBO-PCOB echter ook in het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. Niet alleen door waardering uit te spreken voor de werkzaamheden, maar ook door het wegnemen van onnodige administratie. Zo ondersteunt KBO-PCOB van harte het initiatief van V&VN om de registratielast terug te dringen.

Ten slotte pleit KBO-PCOB nadrukkelijk voor investeringen in het gebruik van eHealth. Senioren kunnen dan bijvoorbeeld thuis gezondheidsmetingen verrichten, wat weer een bezoek aan of van een zorgverlener kan schelen.