Meldpunt Ouderenwerkloosheid

De werkloosheid is gedaald, zo meldde het CBS in augustus 2017. Goed nieuws, maar de cijfers omtrent de ouderenwerkloosheid blijven vooralsnog achter. KBO-PCOB wil de problemen rondom ouderenwerkloosheid bij het nieuwe kabinet extra onder de aandacht brengen. Waar lopen 50/55-plussers tegenaan bij het zoeken naar een baan? Werkt de hulp die er vanuit de overheid aangeboden wordt?

Tot 1 december 2017 was het mogelijk om via deze pagina onze enquête over ouderenwerkloosheid in te vullen. Deze is nu gesloten. Binnenkort kunt u hier meer lezen over de resultaten. Zeker weten dat u op de hoogte blijft? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Doel enquête

Met dit onderzoek willen we de problemen en ook eventuele oplossingen in kaart brengen, met inbreng van senioren zelf. Zodat de beleidsmakers maar ook werkgevers, van henzelf horen met welke problemen deze groep te maken krijgt als ze solliciteren.

Over oplossingen om ‘ouderen’ aan het werk te krijgen en houden, wordt verschillend gedacht. Graag horen we uw mening over veelgenoemde onderwerpen, zoals een basisinkomen 55+ of een flexibele AOW. We horen ook graag de succesverhalen. Bent u na uw 50ste na een periode van werkloosheid weer aan de slag gekomen? Hoe is het u gelukt? We hopen dat u uw tips met ons en daardoor met andere 50-plussers wilt delen.

Omdat we horen dat mensen al vanaf hun 45ste worden geconfronteerd met deze problematiek en mensen nog tot na de pensioengerechtigde leeftijd werk zoeken, kunt u de enquête invullen indien u tussen de 45 en 80 jaar bent.

Het invullen van dit onderzoek kost u – afhankelijk van de uitgebreidheid van uw antwoorden – 10 tot 20 minuten van uw tijd. Het steunt ons bij het uitspreken van onze zorg aan overheid en werkgevers.

Financiële gevolgen

KBO-PCOB maakt zich ook grote zorgen over de financiële gevolgen voor senioren. Weliswaar krijgen minder 55-plussers een WW-uitkering ten opzichte van 2016, maar de daling is marginaal vergeleken met de andere groepen. Bovendien is de daling in ouderenwerkloosheid niet volledig te danken aan een terugkeer naar de arbeidsmarkt van 55-plussers. Bij velen is de WW gestopt. En veel mensen geven het zoeken ook gewoonweg op. CBS schat het aantal verborgen werklozen op 1,3 miljoen. In deze groep zitten veel ouderen.

Resultaten

De uitkomsten van dit onderzoek vindt u op www.kbo-pcob.nl. We gebruiken de antwoorden in onze landelijke belangenbehartiging.

Belt u liever?

Vindt u het invullen van de enquête via internet lastig? Bel dan gerust! De vrijwilligers van de KBO-PCOB Servicetelefoon nemen dan de vragenlijst telefonisch met u door en registeren uw antwoorden. De Servicetelefoon is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur via nummer 030-3400 655 (10 cent per minuut).

Doorsturen

Hoe meer antwoorden we hebben, hoe sterker we staan in onze belangenbehartiging. Kent u nog mensen boven de 50 jaar die werk zoeken of er een mening over hebben? Klik hier en stuur dit onderzoek aan hen door.

Onze berichten over ouderenwerkloosheid