Magazine van KBO-PCOB

Het Magazine van KBO-PCOB

Een jaar lang in uw brievenbus!

De verenigingskaternen

klik hier

Adverteren in ons Magazine

Neem contact op

Verschijningsdata Magazine van KBO-PCOB 2017 en 2018

Hieronder vindt u de data waarop ons magazine bezorgd wordt bij de vrijwilligers. Omdat de duizenden vrijwillige bezorgers van KBO en PCOB hun drukke agenda’s hebben afgestemd op de vaste bezorgdagen – voor KBO-bezorgers de dinsdag en voor PCOB-bezorgers de vrijdag – hebben wij voor 2018 de bezorgdagen zo gehouden. Dit betekent dat KBO-leden het blad op een ander moment krijgen dan de PCOB-leden.

 Verschijningsdata 2018

KBO
(dinsdag)

PCOB
(vrijdag)

Februari 23 januari 26 januari
Maart 20 februari 23 februari
April 27 maart 23 maart
Mei 24 april 20 april
Juni 29 mei 25 mei
Juli/augustus 26 juni 29 juni
September 21 augustus 24 augustus
Oktober 25 september 28 september
November 23 oktober 26 oktober
December/januari* 4 december 30 november

*) let op: deze data zijn gewijzigd. Het ledenmagazine verschijnt dus NIET op 11 en 14 december, zoals eerder gemeld. Hoofdbezorgers en rayonmedewerkers hebben hiervan bericht ontvangen.