Voorkom dat u huur- en zorgtoeslag misloopt

Honderdduizenden Nederlanders lopen honderden, soms duizenden euro’s aan zorg- en huurtoeslag mis, zo blijkt uit het Regioplan-onderzoek van KBO-PCOB. Dat geld blijft op de plank bij de overheid liggen. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen?

Huur- en zorgtoeslag zijn in het leven geroepen om voor Nederlanders met weinig inkomen en vermogen de huur van de woning en de zorgpremie betaalbaar te houden. Maar de regels over huur- en zorgtoeslag zijn erg complex en wijzigen regelmatig. Uit ons Regioplan-onderzoek blijkt dat één op de tien 55 plus-huishoudens mogelijk het recht op zorgtoeslag laat liggen en 17 procent mogelijk het recht op huurtoeslag. Waarom is de vraag. Een reden dat de toeslagen worden misgelopen, is dat veel mensen zich niet realiseren dat ze deze zelf moeten aanvragen via internet.

Recht op toeslag?

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben en de premie betalen. Huurtoeslag geldt voor een woning met een huur en servicekosten tot maximaal €710,68, een eigen toegangsdeur, een aparte woonkamer of slaapkamer, een eigen keuken en een toilet. Veel ouderen wonen in een zorginstelling waarvoor dit niet geldt. Maar dan kan de instelling een verzoek indienen bij de overheid om als ‘aangewezen groepswoning’ in aanmerking te komen.

Inkomenstoets

Voor het recht op huur- en zorgtoeslag is de hoogte van het inkomen en vermogen van belang. Dat komt tot uiting in de inkomens- en vermogenstoets. Voor de zorgtoeslag geldt in 2018 een inkomensgrens voor alleenstaanden van €28.720, voor huurtoeslag is die grens €22.400. Heeft u een toeslagpartner, dan is deze inkomensgrens €35.996 voor zorgtoeslag en €30.400 voor huurtoeslag.

Vermogenstoets

Heeft u €113.415 of meer vermogen als alleenstaande? Of met een toeslagpartner €143.415? Dan krijgt u in 2018 geen zorgtoeslag, zelfs niet als uw inkomen heel laag is. Maar voor de huurtoeslag zijn deze grenzen veel lager, namelijk €30.000 voor alleenstaanden en €60.000 voor als u een toeslagpartner heeft. En voor het bepalen van de hoogte van uw vermogen tellen ook uw groene beleggingen mee. Hoewel deze belastingvrij zijn voor box 3, beïnvloeden ze dus wel uw recht op toeslag.

Complexe partnerregels

De regels over wie wel en niet uw toeslagpartner is, zijn ook complex. Bent u getrouwd en wordt uw partner opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis? Dan blijft u vaak toch elkaars toeslagpartner, behalve als u een scheiding of een scheiding van tafel en bed aanvraagt bij de rechtbank. Als het om huurtoeslag gaat, dan geldt als eis dat u en uw toeslagpartner allebei op hetzelfde adres moeten staan ingeschreven. Is een verpleeghuis het adres van uw partner, dan telt hij of zij niet mee voor de huurtoeslag, maar wel voor de zorgtoeslag.

Meer uitzonderingen

In een aantal gevallen geldt er een ruimere regeling voor mensen met een handicap of ziekte, waardoor u extra of eerder huurtoeslag ontvangt. Zo bestaat er een uitzondering als uw woning is aangepast vanuit de Wmo en u daardoor een hogere huur betaalt. Daarnaast bestaan er gunstige regels bij de berekening van uw huurtoeslag als u met meerdere volwassenen samenwoont, waarvan een persoon geïndiceerd verzorging nodig heeft. Dan bestaan er nog uitzonderingen voor eenmalige inkomsten die u niet hoeft op te geven. Zoals bij afkoop van klein pensioen of een uitkering van achterstallig loon.

Blijf toetsen

KBO-PCOB pleit al jaren voor het vereenvoudigen van de regels, het verbeteren van de informatie en het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure. Daar gaan wij mee door. Blijf in ieder geval jaarlijks toetsen of u in aanmerking komt voor een toeslag. Of laat dat iemand voor u doen. Wie weet heeft u er toch recht op.

Vroeger kon u per post toeslagen aanvragen, nu gaat dat altijd via internet. Dat kan gratis via de Belastingdienst: www.toeslagen.nl. Heeft u hulp nodig? Vraag dan een ouderenadviseur of belastinghulp via KBO-PCOB of zoek of er een belastingkantoor of toeslagenservicepunt – vaak in het gemeentehuis – bij u in de buurt is.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws over onze belangenbehartiging?