‘Leeftijd is bij het vinden
van werk het grootste probleem’

De werkloosheid in ons land daalt, maar het aantal senioren blijft daarbij achter. En dat terwijl binnenkort de meeste werknemers in Nederland 50 jaar of ouder zijn, verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). . ‘Een groot probleem dat om een structurele aanpak vraagt’, zegt directeur KBO-PCOB, Manon VanderKaa.

Het CBS meldde op 20 juli jl. dat de werkloosheid onder de 5% is gedaald, terwijl het aantal mensen met betaald werk in een kwartaal tijd met gemiddeld elfduizend per maand toenam. Maar de daling van de werkloosheid bij ouderen (45-plus) vlakte begin 2017 juist af.

Leeftijd is belemmerend

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen licht toe. ‘Bij 55-plussers zonder werk is zelfs de helft meer dan twee jaar werkloos. Zij hebben veelal een vast contract, waardoor ze niet snel hun baan kwijtraken. Gebeurt dat wel, dan zijn ze langer werkloos. Bij jongeren is het precies andersom. Dat zie je terug in de WW-uitkeringen. Inmiddels wordt de helft uitgekeerd aan 50-plussers. Leeftijd is de belangrijkste belemmerende factor voor het vinden van werk.’

Werkloos? Meldt het ons

KBO-PCOB is benieuwd naar uw ervaringen met werkloosheid. Met uw inbreng kunnen wij onze belangenbehartiging verstevigen. Ga naar www.meldpuntouderenwerkloosheid.nl en vul de vragenlijst in. Of bel met de KBO-PCOB Servicetelefoon, 030-3400 655 (maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur).

Emmy van Dalen (62) uit Rotterdam:

‘Lastig concurreren met jongeren’

Twee jaar geleden raakte Emmy van Dalen (62) zonder werk, nadat ze 22 jaar had gewerkt in diverse management- en directiefuncties. Ze ging naar een detacheringsbureau. Daar zeiden ze: ben u 60? Dan bent u niet bemiddelbaar.’

‘Dat zullen we nog weleens zien’, dacht ik. Maar het bleek inderdaad niet bepaald makkelijk om werk te vinden. Ik kwam uit een riante positie, maar het is lastig concurreren met jongeren met een lagere salarisverwachting. Ik heb ook gesolliciteerd op lagere functies, maar dan dachten ze dat ik snel weg zou zijn. Of ze vonden me een bedreiging.’

Onlangs volgde Emmy bij Stichting Kijk Haar! het trainings- en empowermentprogramma voor werkzoekende 50-plus-vrouwen met veel werkervaring. ‘Alles kwamen aan bod: solliciteren 2.0., kleding, kernkwaliteiten, non-verbale communicatie, zakelijk verleiden. Inspirerend, motiverend en goed voor je eigenwaarde.’

Vooroordelen bij werkgevers

Ook vooroordelen bij werkgevers over oudere werknemers spelen een rol. Zoals de gedachte dat zij vaker ziek zijn. ‘Uit de cijfers blijkt dat dat niet klopt’, weerlegt prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University.. ‘Wel zijn ze gemiddeld langer ziek. Maar sinds 1 januari 2016 hoeven werkgevers een zieke 65-jarige werknemer nog maar 12 weken door te betalen in plaats van twee jaar. Mede hierdoor neemt het aantal werkende 65-plussers sterk toe. Ik pleit ervoor die regeling te laten gelden vanaf 55 jaar, liefst per 1 januari 2018.’

“Langdurige werkloosheid onder senioren laat diepe sporen na, voor hun huidige inkomen en hun latere pensioen. Ook zijn ze ongelukkiger en blijven er soms littekens achter.”

Verlies van kennis

Directeur KBO-PCOB Manon VanderKaa vindt dat er echt iets moet gebeuren, zeker nu de samenleving vergrijst: ‘Langdurige werkloosheid onder senioren laat diepe sporen na, voor hun huidige inkomen en hun latere pensioen. Ook zijn ze ongelukkiger en blijven er soms littekens achter. Dat zoveel senioren thuis zitten, betekent bovendien een verlies van kennis en ervaring.’

‘KBO-PCOB deed al in 20015 aanbevelingen om de werkloosheid onder senioren terug te dringen’, zegt ze. Zoals verhoging van de mobiliteitsbonus, een korting op de werknemersverzekeringen die de werkgever betaalt. Meer persoonlijke begeleiding en maatwerk voor langdurig werklozen. En – om armoede te voorkomen – het in stand houden van de IOAW en de IOW. We dringen eropaan dat het nieuwe kabinet eindelijk structurele oplossingen doorvoert.’

'Als je werkloos raakt, is het lastig om in jezelf te blijven geloven.'

Renate van Iperen (60) uit Bussum:

‘Hou je rug recht en ga door’

Door een reorganisatie raakte Renate van Iperen in 2013 haar baan als manager marketing en communicatie kwijt. ‘Ik dacht weer snel aan het werk te komen. Maar dat viel flink tegen. Ik ben ervan overtuigd dat dit te maken had met mijn leeftijd.’

Een loopbaancoach bracht redding. ‘Hij leerde me dat ik niet zozeer mijn werkervaring moest benoemen, maar vooral waarom ik het vak zo mooi vind en welke visie ik heb. Ik onderzocht in welke sectoren ik wilde werken en ging voor mij interessante organisaties volgen. Met mensen uit mijn netwerk knoopte ik gesprekken aan. Ik vroeg niet: ‘Heb je een baan voor me? Maar wel: wat zijn de trends, wat zijn de actuele thema’s?’ Het resultaat was dat iemand me op de vacature van hoofd communicatie & marketing bij KBO-PCOB wees. En dat lukte!

Als je werkloos raakt, is het lastig om in jezelf te blijven geloven. Maar ga niet bij de pakken neerzitten, houd je rug recht en ga door. En blijf werken in jouw sector, ook al verdien je minder en doe je dingen die minder leuk zijn.’

Wilma Vermeulen (52 jaar) uit Sliedrecht:

‘Ik wil mijn talenten benutten’

‘Laatst vergeleek Iemand oudere werklozen met een ‘roestige fiets in de schuur’. Dat ging dus ook over mij. Eind jaren tachtig werkte ik vijf jaar als ICT’er. Ik bleek een sterk analytisch vermogen te hebben. Na de geboorte van mijn eerste kind, in 1991, stopte ik. De laatste jaren had ik administratief werk, maar vorig jaar juli eindigde mijn contract.’

‘Nu wil ik weer graag de ICT in. Er is me verteld dat dat lastig wordt, want bedrijven hebben liever een schoolverlater. Maar waarom eigenlijk? Mijn analytisch vermogen is een pré, alleen de ‘gereedschappen’ waarmee je als ICT’er werkt, zijn veranderd. Het is vervelend om geen werk te hebben; ik wil mijn talenten benutten. Ik hoop dat iemand me de kans geeft. Ik geef niet op.’

Als ons nieuws over ouderenwerkloosheid