De winst van het ouder worden

De winst van het ouder worden

Het beeld dat de meeste ouderen zorgbehoevend, kwetsbaar en eenzaam zijn moet nodig bijgesteld worden, zo blijkt uit het zingevingonderzoek van KBO-PCOB, waaraan 1.550 senioren meededen. Bijna alle senioren wonen nog gewoon zelfstandig thuis, koken hun eigen maaltje, rijden in hun eigen auto, passen op de kleinkinderen en doen (vrijwilligers)werk. Ze voelen zich wijzer, rijker, milder, relaxter, zekerder, meer zichzelf en vooral intens dankbaar over wat het leven hun gebracht heeft.

Tijd om achter de geraniums te zitten lijkt er nauwelijks te zijn. Acht op de tien senioren zijn buitenshuis actief. Zo doen ruim zes op de tien senioren vrijwilligerswerk. Het meest binnen de seniorenvereniging, gevolgd door de kerk, een buurtvereniging, een sportclub en in de politiek.

De helft van de vrijwilligers werkt ergens anders, zoals in de zorg voor anderen, in een theater, museum, inloophuis, gemeente, cliëntenraad, buurthuis en bibliotheek, of ze geven taallessen aan buitenlanders.

Beter dan op mijn 35ste

Dat het allemaal minder wordt wanneer we ouder worden, is bekend, maar zijn er ook dingen die méér worden bij het stijgen van de leeftijd? Wat is de winst van het ouder worden?

We vroegen de senioren wat allemaal meer is geworden, in vergelijking met toen ze rond de 35 jaar waren. Onze senioren gaven aan dat ze wijzer zijn geworden (47%) en milder (40%), dat ze het financieel beter hebben (39%), relaxter zijn (39%) en meer ´zichzelf´ (38%), zekerder van zichzelf (35%) en tevredener (32%) dan toen ze 35 jaar waren. (Het geheel is meer dan 100, omdat er meer keuzemogelijkheden waren.)

Slechts 7% zegt dat er geen positieve verschillen zijn. Uiteraard zijn er ook dingen negatief veranderd. Senioren ervaren meer lichamelijke problemen (39%), voelen zich kwetsbaarder (28%), maken zich meer zorgen (21%), ze zijn eenzamer (15%), vergeetachtiger en minder alert (14%).

Opvallend: bijna drie op de tien ervaren geen negatieve verschillen met toen ze 35 jaar oud waren. Het rapportcijfer dat senioren zichzelf geven voor hun leven op dít moment is gemiddeld een 7,5. Terugkijkend op hun 35ste  levensjaar geven ze dat gemiddeld een 8.

Dankbaarheid overheerst

Wanneer senioren terugkijken op hun leven overheerst een gevoel van dankbaarheid, zeggen acht op de tien. Ze zijn het dankbaarst voor hun gezondheid, voor hun familie zoals partner en (klein-) kinderen en vrienden, voor al het goeds van het leven zelf, voor hun opvoeding, voor de liefde die ze gekregen hebben, alle kansen en mogelijkheden, voor de mazzel, het geloof en het goede leven. Slechts 5% kijkt terug op zijn leven met een gevoel van spijt.

"Jongeren worden tegenwoordig extreem verwend en in de watten gelegd, ze krijgen nooit nee te horen, het zijn allemaal prinsjes en prinsesjes. Op een enkele uitzondering na. Daardoor krijgen ze geen weerstand, zijn ze snel ontevreden en kunnen geen tegenslag verwerken."

- Ellen (78):

Van betekenis voelen

Ruim de helft van alle senioren voelt zich vaak of meestal van betekenis, vier op de tien voelen zich af en toe van betekenis en de rest nooit (6%). Leeftijd, kinderen en de relatie spelen hierbij een rol. Jongere senioren voelen zich meer van betekenis dan oudere senioren. Senioren met een relatie voelen zich meer van betekenis dan alleenstaanden en senioren met kinderen voelen zich meer van betekenis dan senioren zonder kinderen.

"Voor mij is het nú het leukst. Rustiger vaarwater, ik hoef mezelf niet meer te bewijzen, ik heb de vrijheid om zelf uit te maken wat ik wel of niet doe. En de kleinkinderen zijn een cadeau! Ja, bij de senioren horen, vind ik best prettig."

- Willem (68):

Leuker toen u 20 was?

Elke levensfase kent zijn specifieke uitdagingen én zijn geluksmomenten. Maar welke levensfase vinden we nu het leukst? De meeste senioren (20%) vonden het leven het leukst toen ze dertiger waren, gevolgd door de jaren dat ze twintig-plus waren  (14%) en dat ze zestig-plus waren  (ook 14%).

Maakt geld gelukkig?

Jazeker! Zeven op de tien senioren vinden dat geld en spullen bijdragen aan een gelukkiger leven. De belangrijkste reden is dat gebrek aan geld zorgen brengt, en dat geld je meer vrijheid en levensruimte geeft.

"Wij hadden altijd armoede thuis. Er kon niks en dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik houd van een beetje comfort en ik geniet van de vrijheid wanneer ik in mijn autootje rondrijd. Ik zeg altijd maar dat je niet hoeft te zwemmen in het geld, maar pootjebaden is wel lekker."

- En Ans (73):

Meer lezen over dit onderwerp?