Groot Veiligheidsonderzoek KBO-PCOB Senioren waken over hun eigen buurt

Senioren houden hun eigen buurt goed in de gaten. Bijna de helft heeft wel eens een melding gedaan bij de politie. Dat en nog veel meer blijkt uit het Grote Veiligheidsonderzoek van KBO-PCOB, waaraan 1.400 senioren hebben meegedaan.

Veiligheid in de woonomgeving en in huis

Senioren zijn waakzaam in hun eigen woonomgeving en dragen eraan bij dat de buurt veilig is en blijft. Maar liefst 45% speelt een rol in het veilig houden van de wijk. Ze houden de buurt in de gaten en bijna de helft van de senioren weleens een melding gedaan bij de politie. Een op de tien melders deed de aangifte overigens anoniem. Het meest werd een inbraak gemeld (30%), een verdacht persoon (25%) en ook relschoppers, een aanrijding of blikschade (alle drie 9%). Verder melden ze vuurwerkoverlast, een wietkwekerij, een inbraak in een auto, diefstal van een fiets, geluidsoverlast van buren, een potloodventer en personen die zich verdacht ophouden in de straat.

We voelen ons veilig

Het rapportcijfer voor de veiligheid van de buurt voor de dagelijkse bezigheden is gemiddeld een 8,1. Slechts 1% van de senioren geeft een onvoldoende. Dat veiligheidscijfer om bij donker buiten de deur te gaan, is lager, een  7,1. En 12% geeft daar een onvoldoende voor.

Door het raam kijken

Om de veiligheid in de buurt te vergroten en misdaden op te lossen, is een groot aantal communicatiemethoden op de markt. Veel senioren maken daar gebruik van. Bij een kwart van de digitaal vaardige senioren is NL-alert op hun mobiele apparaat geïnstalleerd, drie op de tien gebruiken Burgernet en twee op de tien zijn aangesloten bij een buurt-WhatsAppgroep.

De grote meerderheid (90%) kijkt ‘gewoon’ door het raam om een oogje in het zeil te houden en te zien wat de buren of andere mensen op straat aan het doen zijn. Zij zien soms bijzondere taferelen, zoals wildplassende mannen en vrouwen, drugshandel, vernielingen aan auto´s, schapen of koeien in de voortuin, politie op het dak van de buren, aangeschoten jongelui, een brandende auto en de buurman die in z´n onderbroek achter zijn hond aanrent op straat.

Hoe kan het beter volgens ons seniorenpanel?

• Betere en zwaardere sloten op deuren
• Het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen
• Anti-inbraakstrips bij de voordeur
• Veiligheidssloten op de ramen van de eerste verdieping.
• Schemerlicht buiten
• Op de voordeur een ketting, spion of camera
• Elektronisch inbraakalarm, beveiliging van de balkondeuren
• Stangen voor het kelderraampje.

'Huis goed beveiligd'

Maar hoe zit het met de beveiliging van ons eigen huis? De meeste senioren zeggen dat hun huis goed is beveiligd tegen inbraak of brand, maar tegelijk hebben ze eigenlijk geen idee hoe dat nou precies moet. Slechts 2% komt er rond voor uit dat hun huis niet zo goed beveiligd is en drie op de tien zeggen dat hun woning niet slecht, maar ook niet goed is beveiligd. Iets minder dan de helft (41%) vindt dat het beter kan.

Maar opnoemen is één, daadwerkelijk doen is twee. Waarom doen we dat lang niet altijd? Een kwart zegt dat ze er niet handig genoeg voor zijn, twee van de tien senioren hebben er het geld niet voor en 13% weet niet hoe ze het moeten aanpakken. De rest noemt een andere reden: als er brand is, willen ze kunnen vluchten, ze wonen in een huurwoning of het is gewoon laksheid en gemakzucht.

Wist u dat?

 • Met een Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft u 90% minder kans op inbraak! 
 • 15% van de senioren voelt zich weleens echt onveilig in hun huis of buurt.
 • 76% ziet wie er voor de voordeur staat wanneer er wordt aangebeld:
  • de meesten hebben een deurspion (24%)
  • een intercom of camera (ook 24%)
  • een kierstandhouder of een ketting (beide 15%)
 • 20% kent de wijkagent.
 • 83% heeft een of meer rookmelders in huis
 • 52% is bereid een aanzienlijk deel van hun privacy in te leveren voor hun veiligheid (zoals camera´s op straat, controle van identiteitsbewijzen en controle van betalingen)
 • Er overlijden 6 x zo veel mensen door een val thuis als in het verkeer.
 • Senioren houden de buurt goed in de gaten; bijna de helft heeft weleens een melding gedaan bij de politie.

Een 3 voor onze kennis

Dat we eigenlijk helemaal niet weten wat wel en geen goede manier is om ons in en rondom het huis te beveiligen, blijkt haarfijn uit de korte kennisquiz van tien vragen, die we in het onderzoek opnamen. Het gemiddelde rapportcijfer was een 3! Slechts 4% van de senioren behaalde een voldoende score van zes en hoger en letterlijk één persoon van de 1.400 respondenten had alle tien de vragen goed.

Vallen

Zes weken gips

Hank (81): ‘Ik ben uitgegleden in de slaapkamer over een losliggende sok, ik verstapte me en mijn enkel klapte dubbel. Ik heb een botje gebroken in mijn voet, maar heb er eerst nog twee dagen mee rondgelopen met veel pijn en een zwelling. Ik dacht dat het wel meeviel. Daarna zes weken gips!’

Alhoewel de meeste senioren banger zijn voor inbraak en misdaad dan voor vallen, zijn ze veel vaker slachtoffer door vallen dan door misdaad. Uit het onderzoek blijkt dat in de afgelopen twee jaar drie op de tien senioren gevallen of uitgegleden in of rondom hun huis. Een op de drie van hen is zelfs meerdere keren gevallen, gemiddeld maar liefst vier keer. Hoe ouder we zijn, hoe vaker. In de groep tot en met 69 jaar viel een kwart van deze groep in de afgelopen twee jaar. Bij de groep 80-plussers vier op de tien. Daarvan moesten twee van de tien naar de spoedeisende hulp.

Senioren proberen wel om vallen te voorkomen. Zo zorgt 60% ervoor om geen losse objecten op de grond te hebben, 57% heeft goede verlichting, ook ´s nachts. 42% heeft beugels of handgrepen in het bad of douche, en 36% heeft antislipmatten of strips in de badkamer. Maar het kan en moet nog veiliger volgens 22% van de senioren. Ze zouden nog drempels willen weghalen, trapleuningen monteren, alle vloerkleedjes wegdoen, meer opruimen, niet meer op stoelen staan en de kat het huis uitdoen.

Maar tussen willen en doen zit nog een flink gat: we zijn er niet handig genoeg voor (13%), we weten niet hoe we het moeten aanpakken (12%) en we hebben er het geld niet voor (11%).

Te jong voor actie?

Charles (78): ‘Ik ben nog behoorlijk stabiel, sport veel en op mijn evenwicht is niets aan te merken. Als de tijd is gekomen om mijn huis valveiliger te maken, zal ik dat doen. Nu nog even niet.’

Over het onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van KBO-PCOB uitgevoerd door bureau TeraKnowledge® in februari 2018 door online interviews. Aan het onderzoek deden 1.400 senioren mee, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar. Op de variabelen geslacht, leeftijd, woongebied, geloof en opleiding representeert deze steekproef de werkelijke verdeling van de senioren in Nederland.