5 tips Mantelzorg in de laatste levensfase

Mantelzorg in de laatste levensfase

5 TIPS

Zelf: wat hebt u nodig?

Anderen kunnen u het beste helpen wanneer u zelf weet wat u nodig heeft. Is dat praktische hulp, iemand om mee te praten, tijd voor uzelf, informatie?

Neem de tijd om hierover na te denken en bespreek regelmatig met iemand anders hoe het gaat en wat u bezighoudt. Bijvoorbeeld met een familielid, vriend(in) of geestelijk verzorger.

Besef dat uw behoeftes in de loop van de tijd flink kunnen veranderen. Wellicht is nu iets nodig wat vorige week nog niet nodig was.

Durf daar eerlijk naar te kijken, u hoeft het niet allemaal zelf te doen. Stel dus steeds opnieuw de vraag: wat heb ik nu nodig?

Samen: praten over dood en afscheid

Praten over de dood en afscheid vinden we vaak lastig, zeker wanneer het levenseinde in zicht is.

Toch biedt het rust wanneer duidelijk is wat de wensen zijn van degene die komt te overlijden. Het is goed het gesprek aan te gaan over zorg in de laatste fase, de laatste wensen, bewust afscheid nemen en de uitvaart.

Meer informatie: www.overpalliatievezorg.nl/gesprek

VPTZ: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Over het hele land verspreid zijn meer dan twaalfduizend vrijwilligers opgeleid om aanwezig te zijn in de laatste levensfase. Thuis, in een hospice en steeds vaker ook in zorginstellingen.

De vrijwilligers brengen rust en geven concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. Zowel overdag als ’s nachts. Mantelzorgers geven aan dat zij veel steun hebben aan deze vrijwilligers.

Op www.vptz.nl vindt u een organisatie in de buurt.

MantelzorgNL: luisterend oor en advies

MantelzorgNL biedt een luisterend oor en geeft advies aan mantelzorgers. Er zijn verschillende organisaties bij aangesloten.

Op www.mantelzorg.nl vindt u het steunpunt in uw regio. Met uw vragen kunt u ook terecht bij de Mantelzorglijn.

Bijvoorbeeld voor informatie over extra ondersteuning, vergoedingen en regelzaken.

T: 030-760 60 55 (werkdagen van 9.00-16.00 uur)

E: mantelzorglijn@mantelzorg.nl

Verlofregeling: ruimte om te zorgen

Wanneer u nog werkt, kan dat een prettige afleiding zijn. Maar in de terminale fase is het vaak nodig gebruik te maken van een verlofregeling.

Het is handig om al voor het nodig is te kijken welke regelingen er zijn. Creëer ruimte voor uzelf en begrip bij collega’s en werkgever.

Op www.mantelzorg.nl/werk kunt u het Zakboek mantelzorg en werk bestellen.

Palliatief of terminaal?

Wanneer iemand niet meer zal genezen, spreken we van de palliatieve fase.

Deze fase kan maanden tot jaren duren. Palliatieve zorg is gericht op het verlichten van klachten en het voorkomen van ongemakken.

Palliatief betekent letterlijk ‘verzachtend’. De allerlaatste levensfase is de palliatief terminale fase. Vaak spreken we van terminaal wanneer iemand een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden.

Bij die laatste fase zijn naast familie en goede vrienden nog allerlei mensen betrokken.

Bijvoorbeeld de huisarts, de medewerkers van de thuiszorg en van een palliatief team, een diëtist, de geestelijk verzorger en een uitvaartverzorger.