Deskundigen over koopkracht

Deskundigen over koopkracht

Ouderen zijn onzeker over hun financiële toekomst door corona. 4 deskundigen aan het woord hierover.

‘Gevolgen voor pensioen eind dit jaar duidelijk’

‘De koopkracht van senioren hangt onder meer af van het besluit van de overheid over de hoogte van de AOW. Dat wordt dit najaar bekend. Bovendien kan het zijn dat wij als ABP de pensioenen volgend jaar moeten verlagen.

Namelijk als de economie de komende maanden niet aantrekt en de rente zo laag blijft. Trekt de rente iets bij, dan hoeft ABP de pensioenen niet te verlagen.

Dat komt ook doordat de minister heeft aangegeven dat we de pensioenen pas hoeven te verlagen als de dekkingsgraad van 31 december onder de 90% komt. Dit hangt samen met het pensioenakkoord dat het kabinet en de sociale partners begin juli hebben gesloten.

Dit nieuwe pensioenstelsel is transparanter en eerlijker voor zowel werkenden als gepensioneerden. Het stelsel gaat uiterlijk in 2026 in. Moeten we in 2021 inderdaad korten, dan zal die verlaging aanzienlijk lager zijn dan volgens de huidige spelregels. Bovendien is er perspectief op verhoging zodra het economisch beter gaat.

In het nieuwe stelsel kunnen we namelijk veel eerder indexeren dan nu. Of we de pensioen alsnog kunnen indexeren met terugwerkende kracht? Daar ben ik minder optimistisch over, gezien de achterstanden die we hebben opgelopen.’

ABP-voorzitter Corien Wortmann

Besparingsdeskundige Marieke Henselmans

‘Laat het je humeur niet bederven’

‘De gevolgen van corona op de koopkracht zijn lastig in te schatten. Dat hangt vooral af van twee factoren: de zekerheid van salaris, AOW of pensioen en je financiële buffer.

Er zijn allerlei risico’s: een aflossingsvrije hypotheek, een huis dat ‘onder water’ staat of schulden. Dat kan extra vervelend zijn in deze tijd. Verder zie ik dat de prijzen stijgen, ook in de supermarkten, en die doen het al zo goed. Je kunt dus waarschijnlijk minder kopen voor je geld.

Het enige waar je de controle over hebt, zijn je uitgaven. Samen met econome Erica Verdegaal schreef ik het boek Crisis, wat te doen? Daarin adviseren we om eens een maand lang je variabele kosten, zoals boodschappen en kleding, te halveren. Als een soort rampenoefening.

Je zult merken dat dat goedkopere product best goed is. Dat is leerzaam én je houdt geld over. Tel ook je zegeningen.

De jongere generatie heeft veel minder zekerheid. Ook als ondernemer, zzp’er of flexwerker loop je meer risico. Trouwens, in welk land zou je liever wonen in deze tijd?

Denk eens aan voorbije crises, zoals die van begin jaren tachtig en in 2008. Elke crisis gaat voorbij. Ook deze komen we door. Laat het je humeur niet bederven.’

‘55-plussers goed door de crisis helpen’

De overheid trok de afgelopen maanden ruim de portemonnee om de negatieve gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Straks komt de vraag: hoe verdelen we de lasten?

Veel senioren vrezen dat de premies voor hun zorgverzekering omhoog zullen schieten volgend jaar. En dat nog meer senioren het eigen risico opmaken, KBO-PCOB komt op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om een welvaartsvaste AOW, een goed pensioencontract, betaalbare woonlasten en een inclusieve arbeidsmarkt.

Vóór de coronacrisis was er krapte op de arbeidsmarkt. Senioren tussen de 55 en 66,5 jaar kwamen toen al lastiger aan het werk en maakten minder aanspraak op scholing.

Om te voorkomen dat senioren nog meer aan de zijlijn blijven staan door de crisis, heeft KBO-PCOB heeft een ‘actieplan arbeidsmarkt’ opgesteld.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen brengen we plannen in voor verbetering van de koopkracht, zorg, veiligheid, wonen en welzijn bij de politieke partijen.

In onze belangenbehartiging werken we samen met maatschappelijke organisaties om verdere huurstijging tegen te houden en de wooncrisis aan te pakken.

Daarbij is het de kunst dat we – op basis van alle doorrekeningen en scenario’s – goed weten aan welke knoppen we het best kunnen draaien, in het belang van onze achterban.’

Hagar Roijackers, beleidsadviseur belangenbehartiging KBO-PCOB

Karin Radstaak, woordvoerder Nibud

‘Kijk vooruit en houd grip’

‘In je leven kan van alles gebeuren. D is het goed om naar je financiën te kijken. Corona is zo’n situatie om eens goed te inventariseren hoe je ervoor staat. Vooral als je baan onzeker is, is het verstandig alvast vooruit te kijken.

Heb je recht op WW en toeslagen? Welke uitgaven kan je makkelijk schrappen? En als je betalingsproblemen verwacht, wat kan jij doen?

Besparen op de boodschappen lukt meestal wel. Veel mensen houden jarenlang dezelfde zorgverzekering, energieleverancier en telefoonaanbieder. Ik snap het wel, want het is een hele klus om aanbieders te vergelijken.  Maar als je dit doet en de overstap loont, dan is de drempel de volgende keer een stuk lager.

Op onze website staat een checklist: ‘grip bij geldzorgen door coronacrisis’, die helpt om overzicht te houden en tijdig te reageren op de nieuwe situatie.

Jongeren maken zich nu meer dan gemiddeld zorgen over hun baan. Dat komt doordat zij minder vaak een vaste baan hebben en nog geen buffer hebben kunnen opbouwen.

Maar als je op oudere leeftijd je baan verliest, dan is de kans op een nieuwe wel kleiner. Voor gepensioneerden lijkt de impact minder groot. Je hebt geen baan meer die je kunt verliezen en hebt dus niet te maken met een flinke inkomensterugval.’

Lees ook het koopkrachtonderzoek 2020 van KBO-PCOB