Brief voor wie je lief is

Brief voor wie je lief is

Carla Poels

Carla Poel (60) begeleidt mensen bij het schrijven van een brief aan hun naasten. Ze zegt: ‘In die brief kun je dingen delen over je leven en over je wensen bij het levenseinde. Het schrijven geeft jezelf rust. De ander kan rekening houden met de gedachten en wensen die je op papier hebt gezet. Dit gaat over wat er echt toe doet.’

Je wilt iets laten weten aan de ander, maar weet nog niet goed hoe en wat. Dan kun je in een brief op een veilige manier je gedachten vormen, zeker bij een groot onderwerp als het levenseinde. Carla gelooft in de kracht van pen en papier: ‘Schrijven brengt iets anders dan praten. Het is een manier om in alle rust te ontdekken waar het voor jou om gaat. Daarna deel je het pas met de ander. De kracht van schrijven is zo groot, omdat je contact maakt met jezelf en ook tijdens het schrijven dingen ontdekt. Iedereen kan het, je hoeft niet mooi of goed te kunnen schrijven. De brief is altijd goed, want hij komt uit jezelf.’

Carla koestert zelf de handgeschreven tekst die haar moeder aan haar schreef, al lang voor het project Brief aan uw naaste bestond. Ze vertelt: ‘Toen ik 40 werd, kreeg ik van mijn moeder een boekje om in te schrijven. De eerste bladzijde heeft zij gevuld. Het is de enige tekst die zij, als moeder van negen kinderen, persoonlijk aan mij heeft gericht. Er staat in waar mijn naam vandaan komt, wat zij zich van mijn jeugd herinnert en dat ieder mens een taak heeft in zijn leven. Carla leest de laatste regels voor, het ontroert haar opnieuw: ‘Het is nooit te laat om dingen op te schrijven. Daarom dit simpele boekje voor je 40ste verjaardag. En de schrijfster, de schrijfster word jij. Je moeder.’

‘Ik heb zelf ook een brief geschreven aan mijn kinderen, dat geeft me een fijn gevoel. Ze hebben hem nog niet gelezen. Ik heb opgeschreven wat zij voor mij betekenen en wat ik van hen geleerd heb. Ook staan er wat praktische zaken in rondom ziekte en uitvaart.’

Voor een brief aan je naaste heb je alleen pen en papier nodig, of een computer. Daarnaast kan de workshop van KBO-PCOB mensen op gang helpen.

Echt alles wat voor de brievenschrijver betekenis heeft, kan in de brief komen. Je kunt vertellen over inzichten die je gekregen hebt, de dingen waar je voor staat, jouw kijk op het leven. Je kunt opschrijven waar je dankbaar voor bent in je leven.

-Uit brief aan vriendin-

‘In onze harten wonen mensen van weleer, vergeten langs de weg van weleer, weet je nog dat we daarover spraken in de trein naar Amsterdam? (….) Leven krijg je samen met aarde en tijd, ik kreeg veel om te kunnen geven, nu waarschuwt de tijd! Tijd, wij komen elkaar wel weer tegen. Blinde vlekken op onze ziel en reizen op gevoel. Heel veel liefs, is samen gaan een optie? Of weet tijd daar geen raad mee? Je jarenlange reisgenoot.’

Een ander belangrijk onderwerp zijn je gedachten en wensen over de eindfase van je leven en over het afscheid. Welke medische behandelingen wil je wel of niet, wat is jouw richting van denken daarin? Wat vind je belangrijk bij je uitvaart? Je nabestaanden zullen je dankbaar zijn dat je deze dingen hebt opgeschreven.’

-Uit brief aan kind-

‘Ik wens je dat je een manier gevonden hebt om op de grote golven van het leven te leren surfen. Geen mens weet hoe hoog de golven zullen zijn, maar het zijn jouw kwaliteiten als surfer die de boel overeind houden. (…) Leef, doe de dingen die jij voelt dat ze goed voor jou zijn. Ontwikkel je, leer, geniet, groei, blijf bij jezelf, houd van het leven en weet, waar ik ook ben: Ik hou van je!’

Schrijf een brief aan uw naaste(n) is een activiteit van het project Van betekenis tot het einde. KBO-PCOB is partner in dit project dat mensen oproept om stil te staan bij de eindigheid van hun leven. Een andere activiteit zijn de dialooggesprekken. Deze zijn al in veel afdelingen georganiseerd om samen in gesprek te gaan over de laatste levensfase.

brief schrijven

Wilt u meer lezen? Neem dan een abonnement op ons magazine.