Speciaal voor KBO-PCOB-leden: Bespaar Eigen Bijdrage zorg

Mensen die zorg krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Omdat de hoogte van die bijdrage is gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden betalen veel mensen te veel. Om de senioren te helpen met de ingewikkelde regeling waarmee de bijdrage is aan te passen, is er een nieuwe dienst speciaal voor KBO-PCOB-leden: Bespaar Eigen Bijdrage (BEB). Dat kan een hoop geld schelen.

'Mijn oma betaalt nu een eigen bijdrage die past bij haar inkomen'

De dienst is een initiatief van sociaal ondernemer en jurist Jasper Akkerman. Hij stapte er mee naar KBO-PCOB naar aanleiding van een treffend voorbeeld met zijn oma. Vijf jaar geleden verhuisde zij naar een verpleeghuis. “Op basis van haar inkomen en vermogen moest ze maandelijks zo’n €2.300 eigen bijdrage betalen. Dat was bijna €28.000 per jaar. Dat kwam doordat mijn oma haar huis had verkocht. Dat geld stond korte tijd op haar rekening, maar ze schonk het vlak daarna aan familie. Ze had dus nog nauwelijks vermogen.” Dat liep spaak. Jasper maakte er werk van. Pas na maanden had hij het voor elkaar. “Het was de moeite waard, want over 2016 betaalde het CAK bijna €6.000 terug en over 2017 ruim €5.000. Mijn oma betaalt nu een eigen bijdrage die overeenkomt met haar inkomen. Maandelijks houdt ze nu €350 over om vrij te besteden.”

Meer geld: hogere bijdrage

Zijn oma is niet de enige gedupeerde. Jasper: “Naar schatting vele duizenden ouderen betalen een te hoge eigen bedrage. Dat komt doordat het CAK de hoogte berekent op basis van het inkomen (AOW en pensioen) én het vermogen (spaargeld en beleggingen) van twee jaar terug. Heb je veel spaargeld of beleggingen, dan is de eigen bijdrage dus hoger. Maar betaal je met dit geld de hoge zorgkosten, dan slinkt je eigen vermogen snel. Dit gebeurt ook na bijvoorbeeld een dure reis of een schenking aan de kinderen. Het CAK neemt die veranderingen echter niet mee in de berekening voor het huidige jaar. De eigen bijdrage is berekend op het oude vermogen, terwijl je dat allang niet meer hebt. Dan is het verstandig het maandbedrag te laten bijstellen.”

Bijstellen niet makkelijk

“Maar makkelijk is dat niet! Dat komt doordat je niet alleen de nieuwe cijfers moet doorgeven, maar soms ook aanvullende informatie. Of omdat het CAK allerlei lastige vragen stelt waar je dan weer in moet duiken. Kortom, het vergt tijd en kennis. Daarom beginnen de meesten er niet aan. Erger nog: veel mensen zijn zich er helemaal niet van bewust dat ze te veel betalen. En je als je er zelf niet achteraan gaat, krijg je het ook niet automatisch terug van het CAK.”

De eigen bijdrage: hoe zit het precies?

De verplichte eigen bijdrage is het bedrag dat u betaalt voor de 24-uurszorg in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis of een instelling voor mensen met een beperking. Ook mensen die intensieve zorg thuis krijgen (volledig pakket thuis of modulair pakket thuis) betalen een eigen bijdrage. Net als mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook mensen die wonen in een instelling voor beschermd wonen betalen een eigen bijdrage, hoewel zij vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

'Vele duizenden ouderen betalen te veel'

Ook besparen op uw eigen bijdrage? Zo werkt het!

Is uw inkomen of uw vermogen de afgelopen tijd veranderd en betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg? Dan betaalt u misschien te veel. Wilt u daar zekerheid over? Ga naar www.bespaareigenbijdrage.nl en vul de Bespaar Scan in. Hieruit blijkt of u inderdaad geld kunt besparen. Als dat zo is, regelt de dienst Bespaar Eigen Bijdrage van KBO-PCOB dit volledig voor u. Als het maandbedrag naar beneden wordt bijgesteld, dan stort het CAK het te veel betaalde bedrag terug op uw eigen rekening. BEB berekent voor haar dienstverlening 10% van uw besparing. Geen besparing, dan ook geen kosten. En als lid van KBO-PCOB krijgt u €50 korting.

Lees het hele artikel in het Magazine van KBO-PCOB. Geen lid? Neem dan nu een abonnement op het Magazine!