Gesprekspartner levensvragen

Vanaf november 2021 leidt KBO-PCOB, in samenwerking met de Centra voor Levensvragen, Gesprekspartners levensvragen op. 

Gesprekspartner levensvragen

Praten lucht op. Als je ergens over piekert, als je iemand mist, of als het niet helemaal lekker loopt met je kinderen, andere familie of vrienden. Met iemand praten helpt ook om iets helder te krijgen voor jezelf. Maar lang niet iedereen heeft iemand in de buurt om zijn hart bij te luchten. En soms is het gewoon prettiger om erover te praten met iemand van buiten die niet meteen met adviezen komt. KBO-PCOB vindt het belangrijk dat iedereen met iemand kan praten over de belangrijke zaken in het leven. Daarom leiden wij vrijwilligers op tot Gesprekspartner Levensvragen.

Wilt u Gesprekspartner levensvragen worden? Klik dan op: Gesprekspartner

Gespecialiseerde vrijwilligers werken naast de geestelijk verzorgers in Breda

Een voorbeeld van een succesvolle lokale samenwerking tussen geestelijk verzorgers, gespecialiseerde vrijwilligers en andere zorgverleners is Zinvol Breda.
Zinvol centrum voor levensvragen Breda biedt geestelijke verzorging voor mensen in de thuissituatie. Als aanvulling op het werk van de geestelijk verzorgers zijn vrijwilligers getraind die al actief waren op vergelijkbare gebieden (o.a. Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg). Deze groep gespecialiseerde vrijwilligers heeft nu de kennis en vaardigheden om naast de geestelijk verzorgers te werken. Zij voeren (eerste) gesprekken met mensen die daaraan behoefte hebben, telefonisch of bij mensen thuis. De gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over ‘hoe geef ik zin aan mijn leven nu mijn partner is overleden’, over eenzaamheid of het invullen van de toekomst nadat iemand is gestopt met werken. Bij meer complexe zorg- en ondersteuningsvragen verwijzen de vrijwilligers door naar de geestelijk verzorgers.

Kring van ondersteuners om cliënt heen

Door de ondersteuning af te stemmen met andere zorgverleners van de cliënt (na zijn of haar toestemming) en van elkaar te leren, krijgt de cliënt de aandacht en begeleiding die het meest effectief is. Zo staat een kring van professionals en vrijwilligers om de cliënt heen, die elk binnen hun eigen deskundigheid en rol hun bijdrage leveren.
Zinvol Breda heeft ook een handboek ontwikkeld met uitleg over de werkwijze en afspraken tussen de professionals en gespecialiseerde vrijwilligers.

Lees meer in het artikel Gesprekspartner levensvragen in KBO-PCOB Magazine

Gesprekspartner levensvragen in KBO-PCOB Magazine

Lees ook het artikel over het Onderzoek levensvragen in KBO-PCOB Magazine

Onderzoek levensvragen in KBO-PCOB Magazine