Training voor (aspirant) Lokale Belangenbehartigers

Kansen pakken als partner van de gemeente

Training van de KBO-PCOB Academie*

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn er nieuwe gemeenteraden en Colleges van B&W. Een logisch startpunt voor lokale belangenbehartigers om de relatie met gemeenten op te bouwen of te versterken. Wilt u graag leren hoe u dat aanpakt en welke instrumenten u kunt inzetten? Op verschillende data organiseren wij daarom speciaal voor (aspirant) lokale belangenbehartigers een 1-daagse training.

Downloads

Inmiddels zijn de geplande trainingen van 29 maart en 3 april achter de rug. Het waren zeer succesvolle bijeenkomsten met een zeer actieve en enthousiaste bijdrage van de deelnemers. 

Wilt u zelf ook graag aan de slag gaan met lokale belangenbehartiging, maar u weet nog niet hoe u dat kunt aanpakken of welke instrumenten u hierbij kunt inzetten? Onderstaande documenten hebben wij als hulpmiddelen daarvoor aangeboden aan de deelnemers van de trainingen. U treft ook powerpointpresentaties die tijdens de trainingen in Utrecht en Zwolle zijn gebruikt. Deze (grotendeels dezelfde) presentaties werden ter plekke aangevuld met reacties van de deelnemers; u kunt dus de antwoorden van de twee groepen deelnemers vergelijken. 

Voor wie? En wat?

Bent u actief in uw gemeente als belangenbehartiger namens uw KBO of PCOB afdeling? Of heeft u er weleens aan gedacht dat te worden, maar ontbreekt het u aan kennis? Deze training van KBO-PCOB is bestemd voor alle leden van de lokale afdelingen van KBO en PCOB die actief zijn of overwegen dat te worden in de lokale belangenbehartiging. Dus grijp nu uw kans!

Tijdens deze 1-daagse training ‘Kansen pakken als partner van de gemeente’ komen vragen aan de orde als: ‘Hoe pak ik dat aan? Welke instrumenten zijn er en hoe zet ik die in? Wat is het goede moment om het belang van senioren op de kaart te zetten?

De relatie met gemeenten

Na de verkiezingen volgt een periode van vier jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden voor lokaal beleid. U kunt hier invloed op uitoefenen. Maar dan is het wel van belang om de nieuwe politieke omgeving te kennen. KBO-PCOB biedt daarom deze nieuwe training aan, aan aspirant en beginnende belangenbehartigers om inzicht te bieden in het opbouwen of verbeteren van een relatie met gemeenten. Natuurlijk bent u ook van harte welkom als u een opfriscursus wilt!

In mei 2017 is deze training voor de eerste keer gegeven. Wegens groot succes herhalen we deze nu op verschillende locaties in het land.

Wat kunt u verwachten?

De training geeft inzicht in het functioneren van een gemeente en gaat in op de routes die er zijn om de relatie met de gemeente aan te gaan en/of te versterken: via de wethouder, het raadslid en/of de ambtenaar. Het is een training met praktisch inslag waarbij het delen van ervaringen centraal staat. U gaat met u eigen plan van aanpak naar huis.

De praktijk dichtbij!

Deelnemers gaan die dag ook in gesprek met mensen uit de dagelijkse praktijk. Oud-wethouders en raadsleden vertellen hoe zij werken en wat zij belangrijk vonden in hun relatie tot belangenorganisaties. De praktijk dus dichtbij! Verder gaat de training in op procedures en processen op gemeentelijk niveau, juiste timing en het lezen van een coalitieakkoord. 

Praktische informatie

De bijeenkomst op 29 maart a.s. duurt van 10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats op het kantoor van KBO-PCOB te Utrecht

De bijeenkomst op 3 april a.s. duurt van 10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats bij SIO in Zwolle.

De ervaring leert dat het leerzaam (en leuk!) is om in tweetallen per afdeling te komen.

Kosten:
Voor de lunch wordt gezorgd.
Er is een kleine eigen bijdrage van 10 euro aan verbonden aan deelname. Deze kunt u ter plekke (à contant; u kunt niet pinnen!) voldoen.
Reiskosten komen voor rekening van de deelnemer (of van de afdeling indien u dat zelf met hen heeft overlegd). 

* KBO-PCOB Academie

Zoals besloten in de KBO-PCOB Ledenraadsvergadering van 20 juni 2017, zijn we bezig met de ontwikkeling van de KBO-PCOB Academie. Deze training vond plaats in dat kader.