Training voor (aspirant) Lokale Belangenbehartigers

Kansen pakken als partner van de gemeente

Training van de KBO-PCOB Academie*

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn er nieuwe gemeenteraden en Colleges van B&W. Een logisch startpunt voor lokale belangenbehartigers om de relatie met gemeenten op te bouwen of te versterken. Wilt u graag leren hoe u dat aanpakt en welke instrumenten u kunt inzetten? Op verschillende data organiseren wij daarom speciaal voor (aspirant) lokale belangenbehartigers een 1-daagse training. De eerstvolgende training is op donderdag 4 oktober 2018 in Den Haag.

Voor wie? En wat?

Bent u actief in uw gemeente als belangenbehartiger namens uw KBO- of PCOB-afdeling? Of heeft u er weleens aan gedacht dat te worden, maar ontbreekt het u aan kennis? Deze training van KBO-PCOB is bestemd voor alle leden van de lokale afdelingen van KBO en PCOB die actief zijn of overwegen dat te worden in de lokale belangenbehartiging. Dus grijp nu uw kans!

Tijdens deze 1-daagse training ‘Kansen pakken als partner van de gemeente’ komen vragen aan de orde als: ‘Hoe pak ik dat aan? Welke instrumenten zijn er en hoe zet ik die in? Wat is het goede moment om het belang van senioren op de kaart te zetten?

De relatie met gemeenten

Na de gemeenteraadsverkiezingen volgt een periode van vier jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden voor lokaal beleid. U kunt hier invloed op uitoefenen. Maar dan is het wel van belang om de nieuwe politieke omgeving te kennen. KBO-PCOB biedt daarom sinds mei 2017 deze training aan. Eerdere trainingsdagen waren een groot succes. Donderdag 4 oktober is de eerstvolgende training voor aspirant en beginnende belangenbehartigers om inzicht te bieden in het opbouwen of verbeteren van een relatie met gemeenten. Natuurlijk bent u ook van harte welkom als u een opfriscursus wilt!

Wat kunt u verwachten?

De training ‘Kansen pakken als partner van de gemeente‘ geeft inzicht in het functioneren van een gemeente en gaat in op de routes die er zijn om de relatie met de gemeente aan te gaan en/of te versterken: via de wethouder, het raadslid en/of de ambtenaar. Het is een training met een praktische inslag waarbij het delen van ervaringen centraal staat. U gaat met uw eigen plan van aanpak naar huis.

Praktische informatie

De bijeenkomst op donderdag 4 oktober 2018 duurt van 10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats bij Van Oort & Van Oort in Den HaagDe ervaring leert dat het leerzaam (en leuk!) is om in tweetallen per afdeling te komen.

Kosten:
Voor de lunch wordt gezorgd. Er is een kleine eigen bijdrage van €10 verbonden aan deelname. Deze kunt u ter plekke (contant; u kunt niet pinnen!) voldoen. Reiskosten komen voor rekening van de deelnemer (of van de afdeling indien u dat zelf met hen heeft overlegd). 

* KBO-PCOB Academie

Zoals besloten in de KBO-PCOB Ledenraadsvergadering van 20 juni 2017, zijn we bezig met de ontwikkeling van de KBO-PCOB Academie. Deze training vond plaats in dat kader.