Breng seniorvriendelijk beleid onder de aandacht in uw gemeente

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen. Een prachtige kans om een seniorvriendelijk beleid in uw gemeente onder de aandacht van de politiek te brengen. Hier willen we u ideeën geven hoe u invloed kunt hebben op het beleid van de lokale politieke partijen.

Belangrijke data gemeenteraadsverkiezingen

Er zijn vijf belangrijke momenten* – met bijbehorende kans tot beïnvloeding/lobby – rond de gemeenteraadsverkiezingen:

  1. schrijven verkiezingsprogramma, selecteren kandidaten (lente, zomer, herfst 2021)
  2. campagne (januari-maart 2022)
  3. verkiezingsdag (16 maart 2022)
  4. onderhandelingen voor het collegeakkoord (vanaf 16 maart 2022)
  5. uitvoering van het collegeakkoord (vanaf vaststelling akkoord in de gemeenteraad, medio 2022)

 

Alle periodes zijn belangrijk. U kunt als belangenbehartigers in elke periode de belangen van uw achterban onder de aandacht brengen. Zo kunt u invloed uitoefenen op het (voorgenomen) beleid.

KBO-PCOB heeft de volgende informatie en materialen ontwikkeld die u kunnen helpen bij de lobby.

Het manifest

In het manifest voor een seniorvriendelijke gemeente doet KBO-PCOB aanbevelingen aan politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. KBO-PCOB wil daarom politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement.

Nu gaat dat nog niet altijd goed. Veel senioren vertellen ons dat ze zich onvoldoende gehoord voelen. Dat gevoel is niet anders dan bij andere inwoners, maar ouderen hebben daarbij ook specifieke belangen. Zij hebben iets zinnigs te vertellen en willen blijven meedoen in de samenleving. Afdelingen van KBO en PCOB geven deze ouderen een stem en zijn een goede gesprekspartner voor bestuurders, raadsleden en maatschappelijke organisaties.

Het manifest

U kunt via deze link een manifest op maat maken voor uw gemeente. Het totale algemene manifest vindt u hier.

Toelichting manifest op maat

U heeft de mogelijkheid om bij ieder speerpunt zelf een korte persoonlijke stelling toe te voegen. U doet dat door uw stelling in te typen en vervolgens op het rechter vinkje te klikken. Let op: klikt u na het invullen van uw stelling niet op het rechter vinkje, dan wordt de persoonlijke stelling niet meegenomen in het document.

Belangenbehartigers-Bellijn

Op deze pagina geven we een aantal (inhoudelijke) handvatten m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Thema’s die in veel gemeenten actueel zijn en die senioren raken. Maar als lokale belangenbehartiger mag u ons ook bellen om mee te denken over hoe u de politiek het beste bereikt. Vanaf juni zit iedere woensdagochtend, tussen 10 en 11 uur een professionele belangenbehartiger van KBO-PCOB klaar om uw vragen te beantwoorden en tips mee te geven. De BelangenbehartigersBellijn is bereikbaar op 030 3400 690. Wilt u ons liever mailen? Dat kan ook. Stuurt u dan een mailtje met uw vraag naar info@kbo-pcob.nl, onder vermelding van ‘vraag belangenbehartiging’. 

Stappenplan

KBO-PCOB maakte voor alle afdelingen en lokale belangenbehartigers een stappenplan voor de gemeenteraadsverkiezingen.
In het stappenplan vindt u ideeën en tips om invloed te krijgen op de verkiezingsprogramma’s en campagnes van de lokale politieke partijen. Ook vindt u voorbeelden van brieven aan bestuurders en van persberichten. Daarnaast staan er suggesties in wat uw afdeling kan doen tijdens de verkiezingscampagne de politieke partijen.

Het stappenplan gebruiken

Het stappenplan bevat vele mogelijkheden om te handelen binnen het spectrum van politieke lobby en belangenbehartiging. Afdelingen kunnen zelf kiezen wat het best bij hen past. Neem een overwogen besluit over de te varen koers.

Nieuwsberichten lokale belangenbehartiging

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht willen we u ideeën en tips meegeven hoe u invloed kunt hebben op het beleid van de lokale politieke partijen. We zullen hiertoe de komende tijd ook extra nieuwsberichten, interessant voor belangenbehartigers, plaatsen in onze nieuwsbrieven.

Wenst u deze extra berichten te ontvangen, vul dan dit formulier in.

Voorbeeldbrieven en webinars

Om aandacht te vragen voor uw standpunten, belangrijke thema’s of acties kunt u brieven of e-mails sturen naar politieke partijen of media. Ter ondersteuning heeft KBO-PCOB voorbeeldbrieven gemaakt.

Hieronder vindt u drie voorbeeldbrieven:

 

Heeft u behoefte aan meer informatie? Wij hebben inmiddels ook al een aantal webinars georganiseerd over de gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijk de webinars hier:

Manifest Waardig Ouder Worden

KBO-PCOB heeft samen met de ChristenUnie, Omroep Max en verschillende maatschappelijke organisaties, het manifest “Waardig Ouder Worden 2.0” ondertekend. In het manifest staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen. Een belangrijk document, wat waardevol kan zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lees het manifest hier.

Goede voorbeelden ter inspiratie

Met afdelingen verspreid over het hele land wordt er op veel plekken hard gewerkt aan de lokale belangenbehartiging. Veel van dit werk blijft niet onopgemerkt. Hieronder vindt u een aantal initiatieven ter inspiratie. Bent u ook politiek actief met uw afdeling en heeft u een inspirerend politiek initiatief? Mail ons dan via communicatie@kbo-pcob.nl zodat we deze kunnen toevoegen aan de lijst.

PCOB Ede

Beter actief dan reactief, zeggen ze bij PCOB-afdeling Ede. ‘De overheid beslist van alles op het gebied van wonen en zorg, maar het is nog beter als we onszelf voorbereiden op de toekomst’, zegt Herman Gerritsen. Met twee anderen schreef hij daarom het rapport Zorgen voor morgen. Benieuwd naar dit initiatief? Lees hier meer.

KBO IJsselstein:

KBO-afdeling Ijsselstein heeft een petitie ‘Senioren: Wonen, Zorg, Welzijn, Mobiliteit aangeboden aan de gemeentebesturen in Lopik en Ijsselstein. Daarin staat aan welke criteria woningen en woonomgeving van senioren moeten voldoen. Benieuwd naar het hele verhaal? Lees hier meer over.

PCOB Ermelo

PCOB-afdeling Ermelo heeft de lokale waarde bewezen van het ‘Manifest Waardig Ouder Worden 2.0’. Dit document opent voor hen politieke deuren en helpt ze in de lokale belangenbehartiging. Klik hier voor meer informatie over dit succes.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit onderwerp? Wilt u uw ervaringen, positief of teleurstellend, met ons delen? Graag!
Stuur ons gerust een e-mail of bel: 030-3400 655 (maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur).