Breng seniorvriendelijk beleid onder de aandacht in uw gemeente

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen. Een prachtige kans om een seniorvriendelijk beleid in uw gemeente onder de aandacht van de politiek te brengen. Hier willen we u ideeën geven hoe u invloed kunt hebben op het beleid van de lokale politieke partijen.

Belangrijke data gemeenteraadsverkiezingen

Er zijn vijf belangrijke momenten* – met bijbehorende kans tot beïnvloeding/lobby – rond de gemeenteraadsverkiezingen:

  1. schrijven verkiezingsprogramma, selecteren kandidaten (lente, zomer, herfst 2021)
  2. campagne (januari-maart 2022)
  3. verkiezingsdag (16 maart 2022)
  4. onderhandelingen voor het collegeakkoord (vanaf 16 maart 2022)
  5. uitvoering van het collegeakkoord (vanaf vaststelling akkoord in de gemeenteraad, medio 2022)

 

Alle periodes zijn belangrijk. U kunt als belangenbehartigers in elke periode de belangen van uw achterban onder de aandacht brengen. Zo kunt u invloed uitoefenen op het (voorgenomen) beleid.

KBO-PCOB heeft de volgende informatie en materialen ontwikkeld die u kunnen helpen bij de lobby.

Het manifest

In het manifest voor een seniorvriendelijke gemeente doet KBO-PCOB aanbevelingen aan politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. KBO-PCOB wil daarom politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement.

Nu gaat dat nog niet altijd goed. Veel senioren vertellen ons dat ze zich onvoldoende gehoord voelen. Dat gevoel is niet anders dan bij andere inwoners, maar ouderen hebben daarbij ook specifieke belangen. Zij hebben iets zinnigs te vertellen en willen blijven meedoen in de samenleving. Afdelingen van KBO en PCOB geven deze ouderen een stem en zijn een goede gesprekspartner voor bestuurders, raadsleden en maatschappelijke organisaties.

Het manifest

U kunt via deze link een manifest op maat maken voor uw gemeente. Het totale algemene manifest vindt u hier.

Toelichting manifest op maat

U heeft de mogelijkheid om bij ieder speerpunt zelf een korte persoonlijke stelling toe te voegen. U doet dat door uw stelling in te typen en vervolgens op het rechter vinkje te klikken. Let op: klikt u na het invullen van uw stelling niet op het rechter vinkje, dan wordt de persoonlijke stelling niet meegenomen in het document.

Belangenbehartigers-Bellijn

Op deze pagina geven we een aantal (inhoudelijke) handvatten m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Thema’s die in veel gemeenten actueel zijn en die senioren raken. Maar als lokale belangenbehartiger mag u ons ook bellen om mee te denken over hoe u de politiek het beste bereikt. Iedere woensdagochtend tussen 10 en 11 uur zit er een professionele belangenbehartiger van KBO-PCOB klaar om uw vragen te beantwoorden en tips mee te geven. De BelangenbehartigersBellijn is bereikbaar op 030 3400 690. Wilt u ons liever mailen? Dat kan ook. Stuurt u dan een mailtje met uw vraag naar info@kbo-pcob.nl, onder vermelding van ‘vraag belangenbehartiging’. 

Stappenplan

KBO-PCOB maakte voor alle afdelingen en lokale belangenbehartigers een stappenplan voor de gemeenteraadsverkiezingen.
In het stappenplan vindt u ideeën en tips om invloed te krijgen op de verkiezingsprogramma’s en campagnes van de lokale politieke partijen. Ook vindt u voorbeelden van brieven aan bestuurders en van persberichten. Daarnaast staan er suggesties in wat uw afdeling kan doen tijdens de verkiezingscampagne de politieke partijen.

Het stappenplan gebruiken

Het stappenplan bevat vele mogelijkheden om te handelen binnen het spectrum van politieke lobby en belangenbehartiging. Afdelingen kunnen zelf kiezen wat het best bij hen past. Neem een overwogen besluit over de te varen koers.

Nieuwsberichten lokale belangenbehartiging

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht willen we u ideeën en tips meegeven hoe u invloed kunt hebben op het beleid van de lokale politieke partijen. We zullen hiertoe de komende tijd ook extra nieuwsberichten, interessant voor belangenbehartigers, plaatsen in onze nieuwsbrieven.

Wenst u deze extra berichten te ontvangen, vul dan dit formulier in.

Voorbeeldbrieven en webinars

Om aandacht te vragen voor uw standpunten, belangrijke thema’s of acties kunt u brieven of e-mails sturen naar politieke partijen of media. Ter ondersteuning heeft KBO-PCOB voorbeeldbrieven gemaakt.

Hieronder vindt u drie voorbeeldbrieven:

 

Heeft u behoefte aan meer informatie? Wij hebben inmiddels ook al een aantal webinars georganiseerd over de gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijk de webinars hier:

Manifest Waardig Ouder Worden

KBO-PCOB heeft samen met de ChristenUnie, Omroep Max en verschillende maatschappelijke organisaties, het manifest “Waardig Ouder Worden 2.0” ondertekend. In het manifest staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen. Een belangrijk document, wat waardevol kan zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lees het manifest hier.

Goede voorbeelden ter inspiratie

Met afdelingen verspreid over het hele land wordt er op veel plekken hard gewerkt aan de lokale belangenbehartiging. Veel van dit werk blijft niet onopgemerkt. Hieronder vindt u een aantal initiatieven ter inspiratie. Bent u ook politiek actief met uw afdeling en heeft u een inspirerend politiek initiatief? Mail ons dan via communicatie@kbo-pcob.nl zodat we deze kunnen toevoegen aan de lijst.

Rheden; Maak bestuur attent op dingen

Rheden anne Burger kerk

Ommen; Bewustwording op gang brengen

Soest/Soesterberg; Seniorvriendelijkheid bovenaan

Hellendoorn; Verbinding geeft kracht

Leidschendam; Ouderen een stem geven

Westland; We organiseren een lijsstrekkersdebat

‘Je moet niet overal over zeuren, maar zelf met goede ideeën komen’

In Rheden hebben ze positieve ervaringen met het aanbieden van het manifest. Anne Bruger van het COSBO (waar ook KBO en PCOB deel van uitmaken) vertelt: ‘Bij de vorige verkiezingen hebben we gepleit voor een verhuiscoach. Een vast aanspreekpunt voor kwetsbare ouderen bij een verhuizing. Het heeft even geduurd, maar die is er nu.’ Deze verkiezingen vraagt het COSBO extra aandacht voor mantelzorgers. ‘We zouden graag zien dat de gemeente inzet op ondersteuning door een speciale tablet voor ouderen (Compaan) waarmee je ze kunt ondersteunen bij zorg en waarmee je mantelzorgers verlicht. Dat is hard nodig. Want vallen zij om, dan vallen ook de mensen om die hun zorg nodig hebben.’

‘Als belangenbehartiger moet je niet overal over zeuren, maar vooral zelf met goede ideeën komen’, vindt Anne. In Rheden gaat dat goed. Het bestuur is heel benaderbaar, zegt hij. ‘Ik pak zo de telefoon om even te bellen met de wethouder of ambtenaar. Zo kwam er bijvoorbeeld ondersteuning bij het aanmaken van een QR-code, nadat ik de gemeente had gewezen op de noodzaak. Je kunt niks eisen, maar ze wel attent maken op dingen en hier en daar wat bijsturen. Dat is heel waardevol.’

‘Senioren in de actiestand zetten’

In de gemeente Ommen kregen alle senioren tussen de 65 en 70 afgelopen najaar een enquête voorgelegd, met vragen over hun woon- en zorgwensen voor nu en later. ‘We wilden vooral de bewustwording op gang brengen’, zegt Irma Hegeman, beleidsadviseur bij KBO Overijssel, die de enquête samen met PCOB Ommen en de gemeente organiseerde. ‘De zorg zoals die nu is, verandert. Senioren – ook toekomstige – moeten zich dat realiseren. Tegelijkertijd willen we ze aanzetten tot nadenken over de toekomst. En wat ze zelf kunnen doen.’ Senioren in de actiestand zetten, noemt ze dat. ‘Stel een meerderheid wil hofjes. Dan kun je dat bij de gemeente neerleggen, maar je kunt er ook zélf mee aan de slag gaan.’

Uit de enquête bleek dat 80% pas over vijf jaar of later actie denkt te ondernemen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. ‘Verrassend’, vindt Irma, ‘en goed om over door te praten. Dat gaan we dit voorjaar doen, met senioren, politiek, en zorginstanties en woningcorporaties. Want we hebben elkaar hard nodig.’

‘We bekijken alle verkiezingsprogramma’s op seniorvriendelijkheid’

De raadsfracties vinden het ‘plezierig’ om met het COSBO Soest/Soesterberg in contact te zijn, weet Cees Boshuizen. Omgekeerd geldt dat ook. Dat blijkt ook in aanloop naar de verkiezingen. De gezamenlijke seniorenorganisaties stuurden al vroeg het manifest rond en alle fracties wilden in gesprek. ‘We hebben het manifest steeds puntsgewijs besproken, gevraagd wat zij belangrijk vinden voor senioren én wat ze meenemen in hun verkiezingsprogramma.’ Zelf vroeg het COSBO onder meer aandacht voor woningbouw voor starters en senioren. De renovatie van een plaatselijk verpleeghuis was ook een belangrijk punt. Dat wilden wel meer fracties, maar het was tot dan een ‘wat moeilijk onderwerp’, zegt Cees. Toch denkt hij dat het beetje druk dat ze uitoefenden het laatste zetje gaf. De renovatie gaat er komen. En het COSBO gaat de senioren in Soest op weg helpen bij hun stemkeuze. Cees: ‘We bekijken alle verkiezingsprogramma’s op seniorvriendelijkheid en sturen ze – met de verslagen van de gesprekken – naar onze leden. We laten zien waar de partijen voor staan, maar geven geen stemadvies.’

‘Er wordt veel óver ouderen gepraat’

Zelf de politiek ingaan, is misschien wel dé manier om de belangen van ouderen te behartigen. Ernst Haitsma is het in ieder geval vast van plan. Tot voor kort was hij landelijk bestuurder van PCOB en KBO-PCOB, nu is hij CDA-kandidaat voor de gemeenteraad van Hellendoorn. Zijn motto is: de kracht van ouderen. ‘Er wordt veel óver ouderen gepraat, maar het is belangrijker om mét ouderen te praten. Wij doen ertoe.’ Wordt hij verkozen, dan wil hij ook vooral bereiken dat mensen ‘op oudere leeftijd’ nog steeds inbreng hebben. Zo is hij zelf met zijn 71 jaar nog erg actief in het lokale vrijwilligerswerk. Natuurlijk krijgt het ouderenbeleid straks zijn bijzondere aandacht – hij hoort immers bij de doelgroep. Toch wil hij vooral geen tegenstelling creëren tussen jong en oud. ‘Het mooiste is als we ons samen inzetten voor de samenleving. Dus ik zal vooral de verbinding zoeken. Verbinding geeft kracht.’

‘Onze brief gaf net dat duwtje de goede kant op’

‘We zijn geen actiegroep, maar proberen wél het beleid te beïnvloeden door onder de aandacht te brengen wat er leeft’, zegt Leo van Ewijk van KBO Leidschendam. En dat lukt – ‘soms met een beetje geduld’ – best aardig. Zo konden inwoners tot voor kort op het Stadskantoor alleen maar met de pinpas betalen. De KBO-PCOB-afdelingen waren daarover in gesprek met de wethouder. Nog zonder resultaat. Tot ze in september een ‘speerpunten-brief’ stuurden naar alle raadsfracties, als aanvulling op het manifest. Contant betalen was een van de aandachtspunten. Dat hielp. ‘De raad nam het initiatief om contant betalen weer mogelijk te maken. Onze brief gaf net dat duwtje de goede kant op.’ Aandacht vragen is heel belangrijk, zegt Leo. ‘Veel ouderen redden zich prima. Ze zijn digitaal vaardig en wonen goed. Wij zijn er juist voor die mensen voor wie dat niet of niet meer geldt. Dáár gaan het manifest en onze brief over. Daarmee geven wij hun een stem.’

‘Dit is hét moment om in debat te gaan’

Na een keukentafelgesprek meteen ‘tekenen bij het kruisje’ hoeft niet meer in de gemeente Westland. Dankzij de plaatselijke KBO-PCOB-afdelingen, die het punt agendeerden in het overleg met raadsleden en ambtenaren. ‘Wij hebben aangedrongen op twee weken bedenktijd om er nog even naar te kunnen kijken met bijvoorbeeld een cliëntondersteuner’, zegt Ab Ruigrok. Het is een mooi voorbeeld van invloed hebben, zegt hij, ook al is soms ‘een lange adem’ nodig. Maar de KBO-PCOB-afdelingen en de seniorenraad weten elkaar goed te vinden. ‘Vier jaar geleden hebben we gezamenlijk het manifest en een begeleidende brief naar de fracties gestuurd. En we hebben een kieswijzer opgesteld, een overzicht van hoe seniorvriendelijk de partijen zijn. Dit jaar doen we dat opnieuw. En organiseren we vlak voor de verkiezingen nog een lijsttrekkersdebat. Om helder te krijgen hoe seniorvriendelijk hun plannen zijn. Dat is belangrijk. Want dit is hét moment dat de politiek mooie dingen belooft. Dus ook het moment om erover in debat te gaan.’ Alle senioren worden uitgenodigd en waarschijnlijk zendt de lokale omroep het uit. ‘Een mooie gelegenheid om ervoor te zorgen dat het college, de raad en ambtenaren nóg beter bekend raken met de KBO-PCOB.’

‘We hadden meer enthousiasme verwacht’

Het begon zo positief bij de Seniorenbond Hoogkarspel, toen ze iets wilden organiseren rond de gemeenteraadsverkiezingen. Ed Wagemaker: ‘We wilden in oktober een middag in gesprek met de lokale politieke partijen. Om hun plannen te horen en om onze leden mogelijk nog wat te laten inbrengen in de verkiezingsprogramma’s.’ Het moest uitdrukkelijk geen politiek debat worden, maar juist een gesprek met de ouderen. De partijen reageerden positief, de afdeling stelde een middag samen, regelde een zaaltje en verstuurde de uitnodigingen. ‘Toen werden we gebeld. De partijen waren toch bang dat het een debat zou worden. Ze hielden hun kaarten liever voor de borst, zeiden ze.’ Nadere uitleg van de Seniorenbond hielp niet, waarop de middag werd afgeblazen. Echt begrijpen waar de partijen bang voor waren, doen ze niet in Hoogkarspel. ‘We hadden meer enthousiasme verwacht. Je zou denken dat ze elke kans omarmen om te zien wat er leeft in de kernen’, aldus een teleurgestelde Ed.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit onderwerp? Wilt u uw ervaringen, positief of teleurstellend, met ons delen? Graag!
Stuur ons gerust een e-mail of bel: 030-3400 655 (maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur).