Ambassadeurs Positieve Gezondheid

Het Institute for Positive Health (iPH) en seniorenorganisatie KBO-PCOB hebben het initiatief genomen om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid breder uit te dragen.

Dit doen we met 14  senioren die zich gaan inzetten als Ambassadeur Positieve Gezondheid. Ze hebben in juni hun training tot volwaardig ambassadeur afgerond.

De Ambassadeurs van KBO-PCOB ondersteunen Positieve Gezondheid en willen dat graag in hun eigen netwerk verder uitdragen. Dat kan zowel binnen georganiseerd verband als in de privé situatie zijn. Zij dragen het gedachtegoed uit en voelen zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van Positieve Gezondheid.

De Ambassadeurs Positieve Gezondheid helpen mee om de olievlek van Positieve Gezondheid in Nederland te verspreiden.

Ambassadeurs

  • dragen actief en zichtbaar het gedachtegoed van Positieve Gezondheid uit;
  • inspireren senioren om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan;
  • delen kennis, ervaringen en goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid;
  • denken mee en adviseren over de doorontwikkelingen van middelen en goede voorbeelden van positieve gezondheid;
  • verzorgen (fysieke) bijeenkomsten (presentaties, workshops, lezingen ed.) in samenwerking met regionale of lokale afdelingen van KBO en PCOB.

 

Wat doet de ambassadeur:

  • onderschrijft het gedachtengoed van Positieve Gezondheid en is er door geïnspireerd;
  • heeft deelgenomen aan een basismodule ‘werken met Positieve Gezondheid’ of aan de speciaal ontworpen training Positieve Gezondheid van iPH en KBO-PCOB;
  • is aanwezig bij intervisie- en/of ambassadeursbijeenkomsten verzorgd door iPH en KBO-PCOB;
  • is bereid om ervaringen, kennis en goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid in te zetten en te delen met anderen;
  • maakt zichtbaar dat hij/zij als ambassadeur actief is vanuit iPH en KBO-PCOB.

Heeft u interesse om met een ambassadeur in contact te komen -bijvoorbeeld om deze uit te nodigen bij uw afdeling- dan kunt u contact opnemen met Marja Berendsen. Marja.berendsen@kbo-pcob.nl

Kijk ook op hier of op de site van iPH