Positieve gezondheid en ouderenadvisering

Ouderenadvisering richt zich op het kortdurend bieden van ondersteuning aan ouderen. De benadering ‘Positieve gezondheid’ van het Institute for Positive Health (iPH) sluit goed aan bij de manier van werken die ouderenadviseurs hanteren.

De benadering ‘Positieve Gezondheid’ laat mensen op een andere manier nadenken over gezondheid. Gezondheid gaat over veel meer dingen dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat naast je lichamelijke gesteldheid ook over je  mentale toestand, je sociale relaties, of je zin ziet en plezier hebt in het leven, rond kunt komen en nog veel meer.  Eigen regie en het leven van een betekenisvol leven zijn de kernbegrippen in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid omvat zes pijlers die mensen alle zes even belangrijk vinden. Hun Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in een spinnenwebmodel. Met behulp van het spinnenweb kan in kaart gebracht worden hoe een senior zijn/haar gezondheid ervaart. Door met een senior in gesprek te gaan aan de hand van de gesprekstool Positieve Gezondheid ontstaat een gesprek dat een dieper inzicht kan bieden in de eigen situatie.

Met ingang van 2019 is Positieve Gezondheid opgenomen in de opleiding tot ouderenadviseur. Bestaande ouderenadviseurs krijgen de mogelijkheid om door middel van nascholing meer over dit onderwerp te weten te komen.