Pensioen bij ABP? Stem voor het Verantwoordingsorgaan

Van 3 tot 30 april zijn de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (i) van pensioenfonds ABP. Deze groep mensen komt op voor de belangen van werknemers, werkgevers en gepensioneerden die zijn aangesloten bij ABP en bestaat uit 48 leden: 18 namens werknemers, 16 namens werkgevers en 14 namens gepensioneerden.

U kunt van 3–30 april 2018 uw stem uitbrengen. Dit kan telefonisch en digitaal. Het ABP heeft elke stemgerechtigde hierover informatie toegestuurd. Op 14 mei 2018 maakt het ABP de uitslag van de verkiezingen bekend via de nieuwsbrief en website: www.abp.nl.

KBO-PCOB maakt onderdeel uit van lijst 2 van de Pensioengerechtigden, onder de gezamenlijke naam CCOOP. Daarin werken we samen met CNV, ACP, ACOM en VDVZ.

Wat wil Lijst 2 CCOOP bereiken?

“Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Sociale partners (vakbonden en werkgevers) maken de afspraken over de inhoud van de regeling en hebben de uitvoering neergelegd bij het bestuur van ABP. Het verantwoordingsorgaan heeft hierbij de taak om het bestuur te adviseren en het beleid te beoordelen. Als CCOOP-fractie vinden we het belangrijk dat ABP:

  • Open, helder en eerlijk met deelnemers en gepensioneerden communiceert over hun pensioen.
  • Op verantwoorde wijze streeft naar een maximaal beleggingsresultaat.
  • De lasten van het pensioen op eerlijke wijze tussen deelnemers, gepensioneerden en werkgevers verdeelt.

Op deze punten zal CCOOP het bestuur op positief kritische wijze volgen en gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.”

Kandidaten van KBO-PCOB:

Nr. 3
Bart van Wijck
73 jaar
Wijk aan Zee

Aandacht voor gepensioneerden

Gepensioneerd HR-Manager; bestuurlijke ervaring bij KBO, ABP, gemeenteraad en cliëntenraad. “De positie van de gepensioneerden moet zo sterk mogelijk zijn. Aan het einde van hun loopbaan hoort een goed pensioen.”

Nr. 5
Willem van der Spek
70 jaar
Hilversum

Bestuur scherp bij de les houden

“Pensioen is uitgesteld loon. Daarom is het uiterst belangrijk dat ABP ook kan indexeren en daar zal ik kritisch op zijn.”

Nr. 7
Leo van Ewijk
66 jaar
Leidschendam

Duidelijkheid en solidariteit

“Pensioen is voor iedereen van belang. Solidariteit tussen generaties is essentieel voor het draagvlak van het ABP.”

Nr. 9
Bert van Leusden
76 jaar
Oudewater

Duidelijkheid en solidariteit

“Een goed pensioen is belangrijk voor iedereen. U kunt op mij rekenen.”

Nr. 13
Ed van Boekel
73 jaar
Vriezenveen

Een duurzaam pensioen voor jong én oud

“Informatie van het ABP is voor jou bestemd. Jij moet het kunnen begrijpen. Een pensioen moet levensbestendig zijn. Dat vraagt vertrouwen van jong en oud en onderlinge solidariteit.”

Nr. 15
Jaap Overbeek
67 jaar
Kudelstaart

Solidariteit tussen generaties!

“Een nieuw pensioenstelsel moet geleidelijk worden ingevoerd om grote schokken te voorkomen. Graag wil ik meedenken over deze omslag.”

Nr. 19
Jan Brand
67 jaar
Ermelo

Samen zijn we sterk met respect voor ieders rol. Wees kritisch en blijf vooral jezelf.

“Ik hoop voor alle ABP-deelnemers en in het bijzonder de mede-Gelderlanders van betekenis te mogen zijn in het Verantwoordingsorgaan van de ABP.”

Nr. 23
Wim Jansen
71 jaar
Middelburg

Hoogte pensioen vraagt om verdediging

“De hoogte van het pensioen dient ‘weer’ waardevast te worden en daar wil ik me voor inzetten.”

Nr. 26
Bart van Dijk
73 jaar
Middelburg

Hoogte pensioen vraagt om verdediging

“Nu ogen vanuit Den Haag en Brussel kijken naar onze pensioenpot wil ik mij inzetten voor een rechtmatige verdeling tussen huidige en toekomstige gepensioneerden.”

Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid, gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over de hoogte van de premie en indexatie van uw pensioen. De leden kijken of beslissingen evenwichtig zijn; worden bepaalde groepen niet bevoordeeld of juist benadeeld? Klik hier voor meer informatie.