Zoeken

Wij maken ons sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving

Doe mee in juli en augustus: tegen eenzaamheid, voor verbinding en ontmoeting

Bekijk de acties en initiatieven